|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 49/2022
SPACE & FORM NO 49/2022



pobrano
93
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
91
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
115
Justyna Juroszek | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland
CEGŁA WE WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZANIACH ARCHITEKTONICZNYCH, PRZYKŁAD GÓRNEGO ŚLĄSKA
A BRICK IN CONTEMPORARY ARCHITECTURAL SOLUTIONS, AN EXAMPLE OF UPPER SILESIA
pobrano
114
Sylwia Kołodziej–Gajowy, Magdalena Garcarek | Firma Zeromur Mitas sp.j., Szczecin, Poland
SYSTEM DRZWI UCHYLNYCH I PRZESUWNYCH, NOWE ROZWIĄZANIA
TILT AND SLIDING DOOR SYSTEM, NEW SOLUTIONS
pobrano
119
Michał Purski | Politechnika Warszawska, Poland
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OBIEKTACH MUZEALNYCH W EUROPIE
DESIGNING SPACE IN MUSEUM FACILITIES IN EUROPE
pobrano
92
Paweł Maryńczuk | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
AUTORSKA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZAPISU DIAGRAMOWEGO W TWÓRCZYM PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM NA TLE WSPÓŁCZESNYCH MODELI PROJEKTOWANIA
ORIGINAL PROPOSAL OF USING DIAGRAMMATIC RECORD IN CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY DESIGN MODELS
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
102
Jan Kurek I Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University, Poland
MODERNIZACJA CZY DEGRADACJA HISTORYCZNEJ ZABUDOWY WSI ROSYJSKIEJ PÓŁNOCY – W ASPEKCIE DĄŻENIA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
MODERNISATION OR DEGRADATION OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF VILLAGES NORTHOF RUSSIA IN THE ASPECT OF PURSUING SUISTAINABLE DEVELOPMENT
pobrano
110
Michał Purski | Politechnika Warszawska, Poland
KSZTAŁTOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ W OBIEKTACH MARTYROLOGII, KREMATORIUM I CMENTARZACH W EUROPIE
DESIGNING SPACE COMPOSITION IN MARTYROLOGY FACILITIES, CREMATORY AND CEMENTERY IN EUROPE
pobrano
114
Tomasz Zamojski I Politechnika Wrocławska Poland
EUROPEJSKIE WYSOKIE BUDYNKI MIESZKALNE. HABITAT WERTYKALNY
EUROPEAN HIGH RISE RESIDENTIAL BUILDINGS. VERTICAL HABITAT
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
93
Mikołaj Gomółka | Politechnika Warszawska, Poland
GEOMETRYCZNE FORMY W KRAJOBRAZIE – ROLA LATARNI MORSKICH W TYCZENIU LĄ-DOWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
GEOMETRIC FORMS IN LANDSCAPE – LIGHTHOUSES
pobrano
105
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
RELACJE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I WYSOKOŚCIOWCÓW NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
RELATION BETWEEN PUBLIC SPACE AND SKYSCRAPERS – THE CASE OF WARSAW
HISTORY | HISTORIA
pobrano
176
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Adam M. Szymski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
PLAC LITEWSKI W LUBLINIE – MIEJSCEM SYMBOLI I POMNIKÓW
LITEWSKI SQUARE IN LUBLIN: A SITE OF SYMBOLS AND MONUMENTS
pobrano
112
Tomasz Gaczoł | Politechnika Krakowska, Poland
WENTYLACJA OBIEKTÓW W ROZWOJU HISTORYCZNYM – PRZYKŁADY
BUILDING VENTILATION ACROSS HISTORY - EXAMPLES