|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 25/2016
space & FORM no 25/2016Stopka redakcyjna
pobrano
891
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1436
WOJCIECH KOSIŃSKI | MIŁOSZ ZIELIŃSKI
URBANISTYKA KRAJOBRAZU I KRAJOBRAZ URBANISTYCZNY TEORIA PRAKTYKA EDUKACJA
LANDSCAPE URBANISM AND THE URBAN LANDSCAPE THEORY PRACTICE EDUCATION
pobrano
871
ADAM MARIA SZYMSKI
ZNACZENIE POJĘCIA PRZESTRZENI W TEORII I PRAKTYCE A INTENCJONALNOŚĆ JEJ ODCZUCIA
MEANING OF THE SPACE CONSEPT IN THEORY AND PRACTICE AND INTENTIONALITY OF ITS SENSE. IDEA AND IDEOLOGY IN ARCHITECTURE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
993
JAKUB S. BIL
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH
SHAPING BUILT ENVIRONMENT OF MENTAL HEALTH HOSPITALS
pobrano
847
JOANNA CZARNY
PROCES KSZTAŁCENIA ARCHITEKTÓW A ICH PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PROJEKTOWE NA PRZYKŁADZIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU KAZIMIERZY WIELKIEJ.
THE PROCESS OF EDUCATING ARCHITECTS AND THEIR FIRST DESIGN EXPERI-ENCE ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF A PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF PART OF KAZIMIERZA WIELKA.
pobrano
930
RYSZARD HAJDAMOWICZ
ŚWIATŁO W SŁUŻBIE ARCHITEKTURZE SAKRALNEJ
LIGHT IN SACRAL ARCHITECTURE
pobrano
684
EWA MARIA ROMANIAK
TEATRALNY CHARAKTER MODERNISTYCZNEJ ARCHITEKTURY UZDROWISKOWEJ RABKI-ZDROJU – ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH BUDYNKÓW
THEATRICAL CHARACTER OF THE MODERNISTIC SPA ARCHITEC-TURE IN THE RABKA-ZDROJ CITY – COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED BUILDINGS
pobrano
844
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
PERSPEKTYWA JAKO SUBTEKST ARCHITEKTURY. SIFANG ART MUSEUM I CASA DA MUSICA
PERSPECTIVE AS A SUBTEXT OF ARCHITECTURE. SIFANG ART MUSEUM AND CASA DA MUSICA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
863
R. BAREŁKOWSKI | K. BAREŁKOWSKA | L. CHLASTA | J. JANUSZ | Ł. WARDĘSKI
CZASOPRZESTRZEŃ MIASTA. FAST: ROZPOZNANIE I PLANOWANIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
TIME-SPACE OF THE CITY. FAST: ANALYSIS AND PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
pobrano
892
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
ZAWÓD URBANISTY A PRAKTYKA ZAWODOWA W POLSCE
THE URBAN PLANNER PROFESSION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN POLAND
pobrano
984
MARCELI ŁASOCHA
KOMPOZYCJA I OBECNE FUNKCJONOWANIE OSIEDLI MIĘDZYWOJENNYCH W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ
DESIGN AND CURRENT FUNCTIONING OF INTERWAR HOUSING ESTATES LOCATED IN SKARŻYSKO-KAMIENNA
pobrano
941
HALYNA PETRYSHYN
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW NADWODNYCH KOPENHAGI W KONTEKŚCIE ROZWOJU METROPOLITALNEGO
FORMATION OF WATERFRONTS IN THE CONTEXT OF COPENHAGEN’S METROPOLY
pobrano
821
ALICJA ŚWITALSKA
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH A PLANOWANIE PRZESTRZENNE OD ROKU 1995 W POLSCE
THE PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND IN THE CONTEXT OF SPATIAL PLANNING AFTER THE YEAR 1995 IN POLAND
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
760
AGNIESZKA A. OLSZEWSKA | JAKUB S. BIL
OGRODY TERAPEUTYCZNE DLA PACJENTOW Z CHOROBAMI NEURODEGRADACYJNYMI
THERAPEUTIC GARDEN DESIGN FOR PATIENTS WITH NEURODE-GENERATIVE DISEASES
pobrano
724
WIESŁAWA GADOMSKA
BARCELONA – ZAPIS PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ W KRAJOBRAZIE MIASTA
BARCELONA – A RECORD OF TURNING POINTS IN THE CITY LANDSCAPE