|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 18/2012
space & FORM no 18 / 2012Stopka redakcyjna
pobrano
964
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
1344
WOJCIECH KOSIŃSKI
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
pobrano
1224
JAROSŁAW BONDAR
Dydaktyka przyjazna twórczości - metody heurystyczne
Creative teaching - heuristic methods
pobrano
1320
JACEK KONOPACKI
Przydatność konsumenckich drukarek 3D w technologii FDM do tworzenia modeli architektonicznych
Suitability of consumer 3D FDM printers as a tool to create architectural models
pobrano
1350
ELIZA OWCZAREK
Pojedynczość w architekturze
Singleness in architecture
pobrano
1549
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
Zagadnienia miast idealnych i koncepcyjnych w XIX - XXI wieku
Issues of ideal and conceptual cities in XIX - XX centuries
pobrano
1469
KATARZYNA ZWOLAK-FERBER
Rysowanie jako forma myślenia
Drawing as a form of thinking
ARCHITEKTURA
pobrano
1262
ANNA MARTYKA
Dzieci w muzeum, muzeum dla dzieci
Children in museum, museum for children
pobrano
1252
ANNA MIELNIK
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część czwarta
Contemporary minimalistic tendencies in architecture of single-family houses. Part IV.
pobrano
1193
KRZYSZTOF WIĘCEK
Przestrzeń dla literatury - system budowlany do obsługi czytelnictwa w mieście
The space for the literature - a construction system to support reading in the city
pobrano
1167
GRZEGORZ WOJTKUN
Od mieszkalnictwa socjalistycznego do mieszkalnictwa socjalnego
From the socialist to the social housing
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1199
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Kształtowanie otoczenia budynku w zabudowie jednorodzinnej - aspekty prawne
The environment in single-family housing real estate development - legal aspects
pobrano
1203
ROBERT ŁUCKA
Przestrzeń sygnowana
Signed space
KRAJOBRAZ
pobrano
1493
JOANNA SZWED
Współczesne tendencje i możliwości wykorzystania oświetlenia zewnętrznego w promocji i rozwoju miasta - festiwal światła
Contemporary tendencies and possibilities of using exterior lighting for the purpose of the promotion and development of the city - light festival
pobrano
1163
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Wykorzystanie badań społecznych w praktyce projektowania krajobrazu miejskiego
The usage of social research in city landscape design practice
HISTORIA
pobrano
1459
HALINA RUTYNA
Neogotycka cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 2.: Projekt konserwatorski
Neo-gothic orthodox church of the Holy Apostles Peter and Paul in Stargard Szczecinski. Part 2: Conservation project
pobrano
1358
HALINA RUTYNA
Kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 3.: Zabytek i wartości
Church of the Holy Spirit in Stargard Szczeciński Part 3: Monument and values
pobrano
1058
EWA ŻURAKOWSKA
Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku - część 3.
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia - part 3