|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 14/2010
space & FORM no 14 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki


Stopka redakcyjna
pobrano
1048
SPIS TREŚCI
KRAJOBRAZ
pobrano
1350
WOJCIECH KOSIŃSKI
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny - Janowiec. Park Wiślany - Dwa Brzegi
Landcape unit Kazimierz Dolny - Janowiec. The park upon Vistula river - two shores
pobrano
1428
SYLWIA DĘBCZAK
Ogrody pamięci jako "dzieła sztuki ogrodniczej" na przykładzie jednego z najcenniejszych terenów zieleni Szczecina
The gardens of memory as pieces of gardening art, exemplified with one of the most valuable green areas of Szczecin - the Central Cemetery (part one)
pobrano
1163
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Krajobraz jako inspiracja. Poszukiwanie pretekstu w projektowaniu miejskich przestrzeni publicznych
Landscape as inspiration. Search for pretext in design of new urban public spaces (on the example of competition project "Revaluation of urban park and Independence Square in Zakopane)
ARCHITEKTURA
pobrano
1305
KRZYSZTOF BIZIO
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
Evolution of Dutch structuralism
pobrano
1862
MARCIN FURTAK
Architektura użyteczności publicznej Starachowic
Public architecture in Starachowice during the years of existence of Central Industrial Area
pobrano
1219
MICHAŁ KUMOREK
Analiza rozwoju budownictwa wysokiego
Analysis of high-rise buildings development
pobrano
1261
MIŁOSZ RACZYŃSKI
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część druga
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 2.
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1341
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Publiczne przestrzenie piesze, ich zagospodarowanie i funkcja
Pedestrian public spaces - spatial arrangement and functions
pobrano
1075
LECHOSŁAW CZERNIK
METROBASEL - Transgraniczny Region Metropolitalny Bazylei - inspiracje dla regionu Pomorza Zachodniego
METROBASEL - Transboundary Metropolitan Region - inspiration for Western Pomerania Region
pobrano
1108
ANDRZEJ HRABIEC
Przestrzeń formy, forma przestrzeni przepływu
The space of form, the form of space flow
pobrano
1055
ANNA STĘPIEŃ
Zapis urbanistyczny przestrzeni metropolitalnej
A contribution to the discussion on urban design
pobrano
1361
ADAM ZWOLIŃSKI
Zmiany konfiguracji przestrzennej obszarów miejskich a sposób ich użytkowania i relacje z otoczeniem
Changes of spatial configuration of urban areas - space use and relations with surroundings
TEORIA
pobrano
1073
JOANNA ARLET
Przestrzenna, społeczna i ekologiczna problematyka zimowej szkoły architektury na uniwersytecie Gazi - Ankara 2010
Spatial, social and ecological ideas in winter school of architecture at Gazi university - Ankara 2010
pobrano
1331
ROBERT BAREŁKOWSKI
Paradoks skali
The paradox of scale
pobrano
1097
MAREK CZYŃSKI
Labirynty współczesnego miasta
Labirynths of contemporary city
pobrano
1060
DARIUSZ KRONOWSKI
Rysunek odręczny w projektach mistrzów na przykładzie Le Corbusiera i Zahy Hadid
Freehand drawing in project of masters - example of Le Corbusier and Zaha Hadid
pobrano
1198
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Stan dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka w Polsce
Condition of art of the scientific discipline: architecture and urban planning in Poland
pobrano
1066
JOANNA SZWED
Planowanie oświetlenia w mieście na przykładzie koncepcji oświetlenia Bulwarów Wiślanych w Krakowie
Light planning in the sity on the example of lighting concept for Vistula river valley in Cracow
pobrano
1145
GRZEGORZ WOJTKUN
Architektura współczesna w świetle uwarunkowań radiestezyjnych - mity a rzeczywistość
Contemporary architecture in the light of dowsing conditions - myths and reality
HISTORIA
pobrano
1048
EWA AUGUSTYN
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - kształtowanie się autonomii mieszczaństwa
Medieval cities of West Pomerania - formation of the autonomy of the bourgeoisie
pobrano
1066
EWA AUGUSTYN
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - symbol potęgi mieszczaństwa
Medieval cities of West Pomerania - symbol of power of the middle class
pobrano
1146
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Zanzibarskie drzwi
Zanzibar door