|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Stopka redakcyjna
pobrano
1074
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
1181
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
pobrano
2085
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
pobrano
1071
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
pobrano
1314
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
pobrano
1249
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
pobrano
1138
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
pobrano
1302
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
pobrano
2039
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
pobrano
1228
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
pobrano
1299
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
pobrano
1160
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
pobrano
1104
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
pobrano
1240
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
pobrano
1404
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
pobrano
1047
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
pobrano
1170
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
pobrano
2249
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
pobrano
1240
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1228
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
pobrano
1562
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
pobrano
1206
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
pobrano
1194
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
pobrano
1140
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
pobrano
1170
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
pobrano
1085
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
pobrano
1388
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
1216
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
pobrano
1296
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
pobrano
1056
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
pobrano
1131
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
pobrano
888
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
pobrano
265
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008