EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017Stopka redakcyjna
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
55
Robert Barełkowski
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
pobrano
27
Artur Jasiński
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
25
Robert Barełkowski
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
pobrano
17
Jan Kurek
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
pobrano
24
Norbert Laskowski
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
pobrano
27
Valentin Litovko
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
21
Iryna Serhiiuk
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
25
Serhii Danylov
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
25
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
pobrano
22
Olga Kopczyńska
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
pobrano
14
Daria R. Levchenko
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
24
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
pobrano
18
Olha Pokladok
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW