EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 30/2017
SPACE & FORM NO 30/2017TEORIA | THEORY
pobrano
13
Krystyna Guranowska-Gruszecka
SHAPING OF THE CENTRE OF WARSAW – HISTORY OF ACTIVITIES AND VIEWS, VISIONS OF FUTURE
KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WARSZAWY – HISTORIA DZIAŁAŃ, POGLĄDÓW, WIZJE PRZYSZŁOŚCI
pobrano
4
Zbigniew Władysław Paszkowski
LOOKING FOR THE XXI CENTURY HABITAT
W POSZUKIWANIU HABITATU XXI WIEKU