|   |   | 

BASIC INFORMATION ABOUT SCIENTIFIC JOURNAL

- EDITOR
SCIENTIFIC JOURNAL space & FORM CZASOPISMO NAUKOWE przestrzeń i FORMa

Polish Academy of Sciences | Branch in Gdańsk | Committee for Development of Space in Northern Poland
Polskiej Akademii Nauk | Oddział w Gdańsku | Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej 

Faculty of Architecture, Department of Urban and Spatial Planning (publisher)
Wydziału Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (wydawca)
West Pomeranian University of Technology in Szczecin I Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
PL 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. +48 91 449-56-79


PUBLISHING HOUSE  | WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie PL 70-311 Szczecin, al. Piastów 48
e-ISSN 2391-7725 | ISSN 1895-3247


SCIENTIFIC COUNCIL  | RADA NAUKOWA

Chairman of the Scientific Council - Waldemar Marzęcki, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of  Architecture, Poland
Esin Boyacioglu,Gazi University, Ankara, Turkey
Alberico Barbiano di Belgiojoso,Politecnico di Milano, Italy
Nur Caglar, TOBB-ETU University of Economic and Technology, Ankara, Turkey
Antonio Caperna, Universita' Degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Italy,
Witold Cęckiewicz, Faculty of Architecture of Cracow University of Technology, Poland
Bohdan Cherkes, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine
Irene G. Curulli, Eindhoven University of Technology, Netherlands
Johannes Kalvelage, Hochschule Dessau, Germany
Zbigniew Paszkowski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Architecture, Poland
Alexander Pfanzelt, University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Österreich
Francoise Py-Mokrane, University of Paris - La Sorbonie, France
Pedro Ressano Garcia, Universidade Lusofona, Lizbon, Portugal
Hakan Salam, Ankara University, Turkey
Nikos A. SalingarosUniversity of Texas at San Antonio, USA
Adolf Sotoca, Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaTECH, Barcelona, Spain
Budimir Sudimac, University of Belgrade, Serbia
Adam Maria Szymski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Architecture, Poland
Marek Wołoszyn, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Architecture, Poland


COUNCIL OF EDITORS | RADA REDAKCYJNA

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska (redaktor naczelny | editor-in-chief)
dr inż. arch. Klara Czyńska (z-ca redaktora naczelnego | vice editor-in-chief)
prof. Marco Lucchini (redaktor tematyczny | thematic editor)
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT (redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski (redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
mgr inż. arch. Alicja Świtalska (sekretarz redakcji | editorial manager)
dr inż. arch. Adam Zwoliński (sekretarz redakcji | editorial manager)
dr inż. arch. Jaryna Onufriw (redaktor tematyczny | thematic editor) | University of Lviv
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz (redaktor tematyczny | theme editor)
dr inż. arch. Miłosz Zieliński (redaktor tematyczny | theme editor)

e-mail: space.and.form.journal@gmail.com