PL    EN

przestrzen i FORMA
czasopismo naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

przestrzeń i FORMa | piF

najnowsze numery:
- piF24 / Zeszyt 2_2015
- piF24 / Zeszyt 1_2015
- piF23 / Zeszyt 2_2015


e-ISSN 2391-7725 | ISSN 1895-3247


Zasady przygotowania artykułów do publikacji >>>

Zasady recenzowania publikacji >>>

Zasady dotyczące "ghostwriting" >>>

Deklaracja oryginalności >>>

Przestrzeń i FORMa jest czasopismem naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Czasopismo jest platformą komunikacji dla naukowców i specjalistów z wielu dyscyplin naukowych związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, konserwacją zabytków, architekturą krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych.

Misją czasopisma jest publikacja najnowszych wyników badań i ich rozpowszechnienie poprzez udostępnienie pełnych wersji artykułów w wolnym dostępie. Czasopismo wydawane jest od 2005 roku. Od numeru 10 / 2008 pełne teksty artykułów ukazują się na stronie internetowej czasopisma. Od 2011 roku wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych).

W skład rady naukowej czasopisma PiF wchodzą naukowcy z różnych krajów europejskich >>> zobacz skład rady >>>. Każdy artykuł publikowany w piśmie jest dwukrotnie recenzowany. Lista recenzentów jest ogłaszana raz do roku: >>> zobacz listę recenzentów >>>

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie przestrzeń i FORMA! Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia.

Przestrzeń i FORMa czasopismo naukowe | Webmaster: Klara Czyńska CZASOPISMO W WOLNYM DOSTĘPIE